Đối, Hòa, Hỗn, Tận

Thuở trước, đứa con trai được các thầy thuốc chẩn đoán sẽ qua đời không lâu sau khi lọt lòng, Vua hiếu chiến thôn tính ba dân tộc, đàn áp họ cho đến khi những quốc vương tạo nên vị thuốc chữa lành. Tam hoàng Đế đã kiệt sức lâm bạo bệnh băng hà. Những vị tướng đặt cách quản cai. Sắc lệnh sáng tạo trường sinh dược được ban bố. Các vương quốc về nguyên tắc trở nên một. Sự phân hóa xuất hiện. Ông chủ và người làm thuê. Những kẻ vô dụng bị nhốt xuống trại riêng, khóc lóc nghiến răng. Theo thời gian, đám làm chủ những lều lán bào chế hiềm khích, mâu thuẫn nhau tạo nên kỳ lũng đoạn. Tồn tại vì men dược, các Nhà Vua mất dần quyền cai trị đám làm chủ. Người dân từ ấy mang ách chuyên chế đôi,’